σφραγίς

σφραγίς
και ιων. τ. σφρηγίς, -ίδος, , Α
βλ. σφραγίδα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • σφραγίς — σφρᾱγί̱ς , σφραγίς seal fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТКА —    • Σφραγίς,          который в Афинах носили все свободные, не принадлежавшие к беднейшему классу, как печать, для накладывания печатей. Чтобы предупредить подделки в документах и т. д., т. к. печать служила для удостоверения подписи, уже Солон …   Реальный словарь классических древностей

  • σφρηγῖδα — σφραγίς seal fem acc sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σφρηγῖδας — σφραγίς seal fem acc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σφρηγῖδι — σφραγίς seal fem dat sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σφρηγῖδος — σφραγίς seal fem gen sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σφραγίδα — η / σφραγίς, ίδος, ΝΜΑ, λόγιος τ. σφραγίς Ν, και ιων. τ. σφρηγίς και αιολ. τ. αιτ. σφρᾱγιν Α 1. αντικείμενο από κατεργασμένο λίθο ή από μέταλλο, καουτσούκ ή πλαστικό, το οποίο έχει έγγλυφες ή ανάγλυφες παραστάσεις, γράμματα, λέξεις, φράσεις ή… …   Dictionary of Greek

  • печать — ПЕЧАТ|Ь (319), И с. 1.Печать, предмет с обратным изображением знаков для оттискивания их на чемл.; оттиск печати: ѧв‹е›д‹о›ва п‹е›ц‹а›ть. Надп (печ.) № 348 2, сер. XII; гл҃ахѹ къ ц(с)рѹ… вижь г҃и ˫ако ключи и печать цѣла ѥсть. и тьмьницѧ не… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • SPHRAGIS — apud Plin. l. 37. c. 8. nec diversae (gemmae) quas Sphragidas vocant, publico harum gemmarum dominio iis tanrum dato, quoniam optime signent: gemmae nomen, e sardae generibus. Hic enim primus et vetustissimus apud Graecos usus Istiusmodi minoris… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • σφραγῖδ' — σφρᾱγῖδα , σφραγίς seal fem acc sg σφρᾱγῖδι , σφραγίς seal fem dat sg σφρᾱγῖδε , σφραγίς seal fem nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”